Samen oplossen

Wij doen alles om u op uw gemak te stellen, goed te informeren en de beste tandheelkundige zorg te bieden. Mocht u desondanks ontevreden zijn, of van mening bent dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, laat het ons dan direct weten. Bel ons of laat het via dit formulier weten.

Informatiepunt

Komen we er desondanks samen niet uit, dan kunt u een stapje verder gaan en het onafhankelijke Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) bellen. Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT en bereikbaar op 0900 – 20 25 012 (€ 1,- per gesprek). De TIP-medewerker kan u verder adviseren.

Klachtenregeling

Indien het TIP niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan is er de KNMT-klachtenregeling , waar Tandarts Scherpenzee en haar medewerkers bij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Indien u uw klacht bij het KNMT wil melden, gebruik dan het KNMT-klachtenformulier. Hieraan zijn geen kosten verbonden.